بالابر عنکبوتی

بالابرهای عنکبوتی Omme در دو مدل مفصلی و تلسکوپی بصورت قابل توجه قابلیت کار در ارتفاع را افزایش می دهند. نیاز به فضای کم و ارتفاع دسترسی بالا این بالابرها را قادر می سازد تا از هر مانعی برای رسیدن به محل کار به راحتی عبور نمایند. نیروی محرکه قدرتمند ، قدرت مانور بالا و توزیع وزن مناسب دسترسی به هر نقطه از کار در ارتفاع را در این بالابرها تضمین می نماید. طراحی ویژه جک ها قدرت بالابری مطلوب را روی شیب های بالاتر از 40 درجه به این دستگاه ها می دهند. این بالابر ها محصول کشور دانمارک بوده و دارای استاندارد های ایمنی و کیفی بسیار بالا می باشند.

بالابر عنکبوتی تلسکوپی

بالابر عنکبوتی

Omme 1750R - 1900RJ

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر عنکبوتی تلسکوپی

بالابر عنکبوتی

Omme 1950R - 2100RJ

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر عنکبوتی تلسکوپی

بالابر عنکبوتی

Omme 2200R - 2350RJ

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر عنکبوتی تلسکوپی

بالابر عنکبوتی

Omme 2600R - 2750RJ

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر عنکبوتی تلسکوپی

بالابر عنکبوتی

Omme 3000R - 3150RJ

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر عنکبوتی تلسکوپی

بالابر عنکبوتی

Omme 3710RJ

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر عنکبوتی تلسکوپی

بالابر عنکبوتی

Omme 42000RJ

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر عنکبوتی مفصلی

بالابر عنکبوتی

Omme 1930RX

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر عنکبوتی مفصلی

بالابر عنکبوتی

Omme 2500RXJ

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر عنکبوتی مفصلی

بالابر عنکبوتی

Omme 2750RXJ

جزئیات دانلود کاتالوگ