بالابر عنکبوتی

بالابر عنکبوتی مفصلی

بالابر عنکبوتی

Omme 2500RXJ

بازگشت دانلود کاتالوگ
مشخصات بالابر عنکبوتی مفصلی
مدل
RXBDJ
RXDJ
RXBJ
ارتفاع دسترسی
25.00m
25.00m
25.00m
دسترسی افقی
13.00m
13.00m
ظرفیت بالابری
200kg
200kg
ابعاد سبد (متر)
1.25x0.8x1.1
1.25x0.8x1.1
شیب مجاز
35%
35%
زاویه چرخش
±355°
±355°
طول
6.60m
6.60m
6.60m
ارتفاع
2.07m
2.07m
عرض
1.74m
1.74m
ارتفاع با جک
4.60m
4.60m
منبع قدرت / تغذیه
24v-30A
24v-30A
وزن بالابر
3975kg
3900kg
3975kg
کندوکاوماشین سهامی خاص
تهران ، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج جنب شرکت تام ایران خودرو ، شماره 147 - 44525222 (021)