تماس با کندوکاوماشین
کندوکاوماشین info [at] kok.ir
تهران ، كيلومتر ١٠ جاده مخصوص كرج ، خيابان ٢١ ، شماره ٢ - تلفن 44525222 (021)