بالابر عنکبوتی

بالابر عنکبوتی مفصلی

بالابر عنکبوتی

Omme 1930RX

بازگشت دانلود کاتالوگ
مشخصات بالابر عنکبوتی مفصلی
مدل
RXBD
RXD
RXB
ارتفاع دسترسی
19.10m
19.10m
19.10m
دسترسی افقی
10.20m
10.20m
ظرفیت بالابری
250kg
250kg
ابعاد سبد (متر)
1.25x0.8x1.1
1.25x0.8x1.1
شیب مجاز
30%
30%
زاویه چرخش
±355°
±355°
طول
6.00m
6.00m
6.00m
ارتفاع
2.07m
2.07m
عرض
1.50m
1.50m
ارتفاع با جک
4.60m
4.60m
منبع قدرت / تغذیه
24v-30A
24v-30A
وزن بالابر
3250kg
3150kg
3150kg
کندوکاوماشین سهامی خاص
تهران ، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج جنب شرکت تام ایران خودرو ، شماره 147 - 44525222 (021)