بالابر عنکبوتی

بالابر عنکبوتی مفصلی

بالابر عنکبوتی

Omme 2750RXJ

بازگشت دانلود کاتالوگ
مشخصات بالابر عنکبوتی مفصلی
مدل
RXBDJ
RXBJ
ارتفاع دسترسی
27.50m
27.50m
دسترسی افقی
15.50m
15.50m
ظرفیت بالابری
250kg
250kg
ابعاد سبد (متر)
1.25x0.8x1.1
1.25x0.8x1.1
شیب مجاز
35%
35%
زاویه چرخش
±355°
±355°
طول
7.50m
7.50m
ارتفاع
2.19m
2.19m
عرض
1.50m
1.50m
ارتفاع با جک
4.60m
4.60m
منبع قدرت / تغذیه
24v-30A
24v-30A
وزن بالابر
5050kg
5050kg
کندوکاوماشین سهامی خاص
تهران ، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج جنب شرکت تام ایران خودرو ، شماره 147 - 44525222 (021)