کندوکاوماشین

بالابر کششی یا بالابر هلی، از دیگر انواع بالابر متحرک می باشد. برای جابجایی این نوع بالابر و انتقال آن به محل کار از نیروی دست استفاده می گردد و کاربر با هل دادن و یا کشیدن آنرا جابجا می نماید. در این بالابرها جک های جانبی برای ثبات بیشتر آن هنگام کار در ارتفاع وجود دارد. قیمت بالابر کششی نسبت به بالابرهای خودکششی با توجه به عدم نیاز به نیروی محرکه موتوری برای انتقال بالابر کمتر می باشد و نسبت به آنها ارزانتر و اقتصادی تر می باشند.

بالابر کششی و موارد استفاده از آن

این نوع بالابر ها بیشتر در مکانهایی مورد استفاده قرار می گیرد که جابجایی زیاد بالابر در محل کار مورد انتظار نیست و با توجه به اینکه برای جابجایی آن باید از نیروی دست استفاده نمود سطح کف نباید طوری باشد که جابجا نمودن بالابر ناممکن گردد. برای سطوح ناهموار و دارای شیب زیاد هر چه که قطر لاستیک بیشتر باشد جابجایی آن راحت تر می گردد. درصورت نیاز به بالابر کششی می توانید با کارشناسان فروش شرکت کندوکاوماشین تماس بگیرید.