بالابر یدک کش

بالابرهای یدک کش Omme در سه مدل مینی تریلر ، مفصلی و تلسکوپی بصورتی طراحی شده اند که شیب زمین و موانع محل کار هیچگونه مانعی برای حرکت و مانور این گونه از بالابرها ایجاد نمی کند. نیروی محرکه قدرتمند ، قدرت مانور بالا و توزیع وزن مناسب دسترسی به هر نقطه از کار در ارتفاع را در این بالابرها تضمین می نماید. مینی تریلرها با توجه به وزن کم توسط هر وسیله نقلیه ای قابل یدک شدن می باشند. بالابر یدک کش مفصلی با توجه به نوع تلسکوپ بالابر قادر به رسیدن به هر نقطه از محل کار در ارتفاع می باشند و بالابرهای یدک کش تلسکوپی با توجه به ارتفاع بالای تلسکوپ بالابر دسترسی به محل کار در حداکثر ارتفاع دسترسی را مقدور می سازد. این بالابر ها محصول کشور دانمارک بوده و دارای استاندارد های ایمنی و کیفی بسیار بالا می باشند.

بالابر یدک کش تلسکوپی

بالابر یدک کش

Omme 1300 E

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر یدک کش تلسکوپی

بالابر یدک کش

Omme 1650 E

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر یدک کش تلسکوپی

بالابر یدک کش

Omme 1850 E

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر یدک کش تلسکوپی

بالابر یدک کش

Omme 2100 E

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر یدک کش تلسکوپی

بالابر یدک کش

Omme 2500 E

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر یدک کش تلسکوپی

بالابر یدک کش

Omme 2900 E

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر یدک کش مفصلی

بالابر یدک کش

Omme 1550 EX

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر یدک کش مفصلی

بالابر یدک کش

Omme 1830 EX

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر یدک کش مفصلی

بالابر یدک کش

Omme 2300 EX

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر یدک کش مینی تریلر

بالابر یدک کش

Mini 10.5 E

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر یدک کش مینی تریلر

بالابر یدک کش

Mini 12 EJ

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر یدک کش مینی تریلر

بالابر یدک کش

Mini 15 EXJ

جزئیات دانلود کاتالوگ