بالابر آکاردئونی

بالابرهای آکاردئونی ا ز ارتفاع 6 الی 18 متر جهت کار در ارتفاعات مختلف می باشد. این نوع بالابرها جهت استفاده در زمینه های ساخت و ساز، کارهای عمومی، شست و شو، تعمیرات، نگهداری ، رنگ آمیزی و . . . با کاربردی آسان جهت کار در فضاهی باریک . مجهز به موتور دیزل جهت کار در مکانهایی با سطوح ناهموار و با موتور الکتریکی جهت فضای داخل کارگاهی می باشد. ظرفیت سبد این دستگاهها از 230 الی 900 کیلوگرم می باشد. بالابر آکاردئونی راه حل مناسب برای افزایش راندمان و بهره وری کار می باشد. این بالابر برای محیط های تنگ و باریک ایده آل بوده و دارای ظرفیت عالی و پلت فرم با فضای کار بزرگ می باشد.

بالابر آکاردئونی دیزل

بالابر آکاردئونی

Compact 10 DX

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی دیزل

بالابر آکاردئونی

Compact 12 DX

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی دیزل

بالابر آکاردئونی

H 12 SX

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی دیزل

بالابر آکاردئونی

H 12 SXL

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی دیزل

بالابر آکاردئونی

H 15 SX

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی دیزل

بالابر آکاردئونی

H 15 SXL

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی دیزل

بالابر آکاردئونی

H 18 SX

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی دیزل

بالابر آکاردئونی

H 18 SXL

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی الکتریکی

بالابر آکاردئونی

Optimum 8

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی الکتریکی

بالابر آکاردئونی

Compact 8

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی الکتریکی

بالابر آکاردئونی

Compact 8 W

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی الکتریکی

بالابر آکاردئونی

Compact 10

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی الکتریکی

بالابر آکاردئونی

Compact 10 N

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی الکتریکی

بالابر آکاردئونی

Compact 10 RTE

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی الکتریکی

بالابر آکاردئونی

Compact 12

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی الکتریکی

بالابر آکاردئونی

Compact 12 RTE

جزئیات دانلود کاتالوگ

بالابر آکاردئونی الکتریکی

بالابر آکاردئونی

Compact 14

جزئیات دانلود کاتالوگ