بالابر نلسکوپی

بالابر مفصلی دیزل

بالابر مفصلی

HA 26 RTJ O

بازگشت دانلود کاتالوگ

بالابر مفصلی دیزل

بالابر مفصلی

HA 26 RTJ Pro

بازگشت دانلود کاتالوگ
مشخصات فنی بالابر مفصلی
مدل
RTJ Pro
RTJ O
ارتفاع دسترسی بالابر
26.4m
26.4m
ارتفاع سبد
24.4m
24.4m
دسترسی افقی
17.5m
17.5m
فضای باز مورد نیاز
9.3m
9.3m
ظرفیت بالابری
250kg
250kg
ابعاد سبد
0.91 2.44m x
0.91 2.44m x
طول
11.8m
11.8m
عرض
2.48m
2.48m
ارتفاع در حالت جمع شده
2.97m
2.97m
سرعت حرکت
5km/h
5km/h
قابلیت عبور از شیب
45%
45%
شعاع چرخش به خارج
6.55m
6.55m
لاستیک
385/65
385/65
وزن بالابر
15500kg
15500kg
کندوکاوماشین سهامی خاص
تهران ، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج جنب شرکت تام ایران خودرو ، شماره 147 - 44525222 (021)